Harga Emas, Kamis 21 Mei 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,663,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,762,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,439,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,439,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,439,000

Baca Juga:   Harga Emas, Jumat 24 Maret 2023

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Baca Juga:   Harga Emas, Kamis 12 Mei 2022

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Baca Juga:   Harga Emas, Rabu 23 September 2020

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 493,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment