Harga Emas, Kamis 20 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,650,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,950,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,045,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 647,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,650,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,950,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,045,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 647,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,654,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,961,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,579,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 647,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,654,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,961,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,579,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 647,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,850,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,850,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,850,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,850,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 727,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,355,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,972,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,850,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,295,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment