Harga Emas, Kamis 20 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,125,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,295,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,125,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,295,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,136,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,204,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,330,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,136,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,204,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,330,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,500,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,080,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,110,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,147,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,215,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,020,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment