Harga Emas Kamis 2 April 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 483,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,785,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,656,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,780,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,485,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,900,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,677,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,444,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  86,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,677,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,444,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  86,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,677,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,444,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  86,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 491,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,688,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  87,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 867,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment