Harga Emas, Kamis 17 Agustus 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,060,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,065,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,095,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,112,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,060,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,065,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,095,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,112,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,076,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,104,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,076,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,104,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,060,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,087,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,115,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,000,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment