Harga Emas, Kamis 16 September 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,681,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,815,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,692,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,464,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,692,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,464,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,692,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,464,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 932,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,703,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 872,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment