Harga Emas, Kamis 16 November 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,132,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,173,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,255,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,465,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,012,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,132,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,173,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,255,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,465,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,012,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,136,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,184,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,294,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,136,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,184,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,294,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 598,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,096,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,142,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,195,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,295,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 103,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 259,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 518,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,036,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment