Harga Emas, Kamis 13 Januari 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,708,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,905,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,137,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,719,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,509,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,719,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,509,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,719,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,509,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 941,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,832,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,730,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,520,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 881,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment