Harga Emas, Kamis 12 Desember 2019

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 399,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 750,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,449,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,152,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,570,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,075,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,580,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,085,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp 70,100,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 757,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,462,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,173,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,604,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,120,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,637,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,155,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,190,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 757,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,462,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,173,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,604,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,120,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,637,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,155,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,190,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 708,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 757,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,462,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,173,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,604,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,120,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,637,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,155,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,190,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 704,600,000

 

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,130,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,675,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,200,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,220,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 692,600,000

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,685,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,685,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  69,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,685,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 351,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,685,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 407,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 759,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,468,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,184,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,615,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,685,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 693,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment