Harga Emas, Kamis 09 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,552,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,803,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,305,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,555,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 311,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,552,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,803,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,305,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,555,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 311,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,556,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,814,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,334,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,590,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,312,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 311,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,556,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,814,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,334,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,590,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,312,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 311,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 703,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,306,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,562,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 124,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 623,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,246,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment