Harga Emas, Kamis 09 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                Rp 450,000

Emas Batangan – 1 gr                                   Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                   Rp 1,651,000

Emas Batangan – 3 gr                                    Rp 2,455,000

Emas Batangan – 5 gr                                    Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  8,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,105,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,135,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 80,200,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 858,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,476,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,109,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 858,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,476,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,109,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 858,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,476,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,109,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 458,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 860,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,487,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 40,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  80,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 200,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 400,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 800,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment