Harga Emas, Kamis 07 September 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,068,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,077,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,135,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,345,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,068,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,077,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,135,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,345,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,088,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,124,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,088,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,124,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 582,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,064,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,099,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,004,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment