Harga Emas, Kamis 05 Oktober 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,026,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,014,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,990,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,925,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,687,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 491,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,026,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,014,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,990,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,925,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,687,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 491,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,025,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,019,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 491,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,025,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,019,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 491,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,980,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,980,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,980,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,980,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 571,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,043,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,036,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,036,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,980,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 246,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 492,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 983,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment