Harga Emas, Kamis 04 Agustus 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,906,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,834,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,325,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,187,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 461, 820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,910,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,845,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,719,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,237,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 461, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,910,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,845,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,719,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,237,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 461, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,910,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,845,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,719,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,237,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 461, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,275,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 541,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 983,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,856,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,730,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 923,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment