Harga Emas, Kamis 02 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,594,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,866,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,765,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,787,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,594,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,866,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,765,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,787,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,598,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 713,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,327,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,888,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,267,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment