Harga Emas, Jumat 5 Juni 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,716,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,549,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,375,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,812,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,545,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,720,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,560,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,249,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,720,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,560,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,249,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,720,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,560,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,249,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,561,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 474,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 888,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,726,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,571,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,260,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 20,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 41,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 83,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 207,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 414,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 828,600,000

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment