Harga Emas, Jumat 31 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,896,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,865,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,037,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,896,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,865,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,037,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,618,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,907,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,489,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,618,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,907,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,489,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 718,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,337,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,918,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,277,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment