Harga Emas, Jumat 29 Oktober 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,678,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,805,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,887,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,695,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,806,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,689,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,459,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,806,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,689,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,459,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,806,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,689,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,459,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 931,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,812,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,700,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 871,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment