Harga Emas, Jumat 29 Maret 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,438,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,632,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,985,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 594,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,438,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,632,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,985,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 594,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,442,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,643,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 594,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,442,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,643,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 594,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 674,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,249,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 297,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 595,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,189,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment