Harga Emas, Jumat 29 Desember 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,200,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,275,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,795,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,862,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,200,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,275,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,795,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,862,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,204,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,286,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,454,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,204,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,286,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,454,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 615,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,130,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,297,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 535,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,070,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment