Harga Emas, Jumat 28 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,965,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,095,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,965,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,095,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,976,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,604,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,976,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,604,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 730,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,360,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,987,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,615,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 325,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 650,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,300,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment