Harga Emas, Jumat 27 Oktober 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,186,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,254,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,725,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,687,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 531,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,186,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,254,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,725,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,687,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 531,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,265,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 531,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,265,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 531,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 611,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,123,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,276,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 532,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,063,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment