Harga Emas, Jumat 24 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,860,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,745,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 632,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,860,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,745,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 632,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,594,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,429,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 632,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,594,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,429,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 632,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 712,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,325,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,882,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 316,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 633,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,265,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment