Harga Emas, Jumat 24 Desember 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,806,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,684,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,825,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,695,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,695,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,695,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 436,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 516,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 933,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,706,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 873,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment