Harga Emas, Jumat 23 Oktober 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,815,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,565,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,787,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 473,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,958,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,917,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,864,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 473,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,958,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,917,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,864,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 473,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,958,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,917,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,844,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,600,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 473,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,007,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,928,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,855,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 947,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment