Harga Emas, Jumat 21 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,116,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,160,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,265,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,116,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,160,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,265,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,127,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,189,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,127,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,189,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,077,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,104,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,138,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,200,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 509,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,017,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment