Harga Emas, Jumat 21 Februari 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 793,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,535,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,281,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,785,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,505,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,655,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,235,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,400,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 185,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 800,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,548,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,302,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,819,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,550,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,712,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,305,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 185,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 800,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,548,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,302,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,819,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,550,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,712,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,305,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 185,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 800,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,548,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,302,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,819,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,550,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,712,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,305,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 185,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,560,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,750,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,350,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,570,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,760,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,570,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,760,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,570,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,760,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,570,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,760,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 802,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,554,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,313,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,830,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,570,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,760,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 37,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  74,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 186,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 371,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 742,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment