Harga Emas, Jumat 21 April 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,047,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,045,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,035,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,962,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 248,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,047,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,045,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,035,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,962,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 248,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,052,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,058,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,012,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 248,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,052,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,058,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,012,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 248,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 577,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,054,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,069,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 497,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 994,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment