Harga Emas, Jumat 15 Oktober 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,663,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,762,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,434,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,434,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,434,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 513,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 926,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,685,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 866,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment