Harga Emas, Jumat 14 Agustus 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,020,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,005,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,980,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,895,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,024,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,016,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 968,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,024,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,016,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 968,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,024,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,016,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 968,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 550,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,040,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,030,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,027,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 980,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment