Harga Emas, Jumat 13 Oktober 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,101,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,215,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,412,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,101,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,135,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,215,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,412,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,088,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,112,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,164,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,462,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,088,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,112,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,164,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,462,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,072,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,094,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,123,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,175,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,012,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment