Harga Emas, Jumat 12 November 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,753,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,555,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,055,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,512,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,764,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,764,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,764,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 956,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,775,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 896,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment