Harga Emas, Jumat 09 Februari 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,299,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,875,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,062,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,299,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,875,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,062,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,220,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,310,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,220,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,310,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 269,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 619,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,138,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,226,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,321,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 539,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,078,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment