Harga Emas, Jumat 06 Mei 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,810,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,245,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,987,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 457, 820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,821,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,679,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 457, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,821,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,679,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 457, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,821,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,679,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 457, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 537,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 975,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,900,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,832,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,690,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 915,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment