Harga Emas, Jumat 03 November 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,192,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,263,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,762,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,192,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,263,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,762,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,274,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,434,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,196,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,274,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,434,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,812,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 266,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,850,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 613,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,126,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,202,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,285,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,445,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,860,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 267,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 533,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,066,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment