HARGA EMAS HARI INI, JUMAT 14 JUNI 2019

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 688,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,324,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,966,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,259,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,430,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,912,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,290,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 157,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 365,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 681,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,311,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,945,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,225,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,385,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,855,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,635,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,200,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 157,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 688,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,324,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,966,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,259,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,430,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,912,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,290,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 157,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 688,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,324,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,966,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,259,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,430,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,912,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,290,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 157,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,950,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,705,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,960,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000’

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,960,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,960,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,960,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 373,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 690,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,330,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 1,977,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,270,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 15,960,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 31,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   63,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 158,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 315,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 630,600,000

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment