Harga Emas, Kamis 2 Juli 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,770,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,630,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,355,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,645,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 855,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,774,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,641,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,384,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 855,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,774,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,629,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,384,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,774,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,641,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,384,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 489,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 919,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 489,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 911,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 855,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 485,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 213,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 485,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 487,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 915,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,652,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 851,600,000

 

Note: harga tidak termasuk pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment