Harga Emas, Kamis 9 Januari 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 415,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 782,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,513,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,248,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,730,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,395,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,380,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,685,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,300,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 365,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 789,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,526,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,269,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,764,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,437,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,390,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 789,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,526,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,269,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,764,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,437,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,390,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 789,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,526,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,269,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,764,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,440,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,437,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,390,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,450,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,475,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,460,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,485,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,460,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,485,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,460,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,485,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,460,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,485,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 423,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 791,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,532,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,280,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,775,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,460,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,485,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  73,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 183,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 366,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 731,600,00

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment