Harga Emas Sabtu 31 Agustus 2019

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 770,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,488,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,212,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,669,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,962,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,337,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 703,600,000

 

 

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 406,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 763,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,475,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,191,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,635,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,205,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,905,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,735,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp 71,400,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 712,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 770,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,488,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,212,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,669,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,962,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,337,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 708,600,000

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 770,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,488,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,212,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,669,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,962,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,490,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,337,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 704,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,213,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 179,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 712,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,000,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,850,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,520,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,010,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 179,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 358,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,010,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,010,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,010,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 772,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,494,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,223,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,680,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,010,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,560,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment