Harga Emas, Sabtu 29 Oktober 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,818,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,702,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,470,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,885,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,713,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,499,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,713,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,499,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,713,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,499,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 939,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,724,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 879,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment